تابعیت سنت لوسیا - اوراق قرضه دولتی - متقاضی مجرد - تابعیت سنت لوسیا

تابعیت سنت لوسیا - اوراق قرضه دولتی - تنها

قیمت عادی
$ 12,000.00
قیمت فروش
$ 12,000.00
قیمت عادی
فروخته شده
قیمت واحد
برای
با احتساب مالیات.

تابعیت سنت لوسیا - اوراق قرضه دولتی - متقاضی مجرد

تابعیت سنت لوسیا - اوراق قرضه دولتی

تابعیت از طریق سرمایه گذاری ممکن است از طریق خرید اوراق قرضه دولتی بدون بهره انجام شود. این اوراق باید ثبت شود و به نام متقاضی برای مدت برگزاری 5 (XNUMX) سال از تاریخ انتشار اول باقی بماند و نرخ بهره را جلب نکند.

پس از تأیید درخواست تابعیت از طریق سرمایه گذاری در اوراق دولت ، حداقل سرمایه گذاری زیر لازم است:

  • متقاضی به تنهایی متقاضی: 500,000،XNUMX دلار آمریکا
  • متقاضی متقاضی با همسر: 535,000،XNUMX دلار آمریکا
  • متقاضی متقاضی با همسر و حداکثر دو (2) وابسته دیگر واجد شرایط: 550,000،XNUMX دلار آمریکا
  • هر یک از واجد شرایط های اضافی: 25,000 دلار آمریکا